Disclaimer
U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Els de Vries makelaardij en design
aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke eventueel op deze website
zou voorkomen.


Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke
toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Disclaimer E-mailbericht


De informatie verzonden met een emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten., Gebruik van
deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn
van deze informatie kennis te nemen, is verboden.

Indien de ontvanger van het emailbericht niet de geadresseerde is of niet gerechtigd is tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt de ontvanger
van het emailbericht verzocht het bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.