Privacybeleid

Els de Vries Makelaardij en Design is een bedrijf dat zich richt op het aan- en verkoop van vastgoed en de styling/design van woningen. Er zijn situaties waarin uw gegevens door ons verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Els de Vries Makelaardij en Design, neem dan gerust contact op met Els de Vries (zie contactpagina).

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld bij wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  1. Gegevens:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. O.a.:

  • Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan u gebruikmaakt.
  • Voor identificatiedoeleinden.
  • Om klanten op de hoogte te houden van het project / de bestelling.
  • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie.
  • Om met klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten.

Op het moment dat u contact opneemt met Els de Vries Makelaardij en Design via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. De e-mail van Els de Vries Makelaardij en Design wordt gehost bij Mijndomein. Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijndomein. De website en back-ups van de website worden gehost bij Mijndomein. Gegevens die u achterlaat op de website van Els de Vries Makelaardij en Design zijn op de servers van Mijndomein opgeslagen. In het algemeen hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevensBewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de administratieZolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
CorrespondentieZolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

 Wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

  1. Rechten
  2. Beveiliging
  3. Gerechtvaardigd belang

Recht op inzage: U heeft het recht om ten alle tijden de gegevens van u op te vragen die bij Els de Vries Makelaardij en Design vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar els@elsdevriesmakelaardijendesign.com of telefonisch contact op te nemen (zie contactpagina). U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Els de Vries Makelaardij en Design.
Recht op overdracht: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Els de Vries Makelaardij en Design opgeslagen zijn in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Els de Vries Makelaardij en Design al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Els de Vries Makelaardij en Design vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Els de Vries Makelaardij en Design niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat Els de Vries Makelaardij en Design uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via els@elsdevriesmakelaardijendesign.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Els de Vries Makelaardij en Design of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. En daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Els de Vries Makelaardij en Design. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Els de Vries Makelaardij en Design privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url. Els de Vries Makelaardij en Design verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Els de Vries Makelaardij en Design via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Els de Vries Makelaardij en Design de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Els de Vries Makelaardij en Design met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Els de Vries Makelaardij en Design behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Els de Vries Makelaardij en Design dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Els de Vries Makelaardij en Design te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via els@elsdevriesmakelaardijendesign.com.

Els de Vries Makelaardij en Design

Cookies

Indien je onze website bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.